Spreekuren

Binnen de praktijk bieden wij verschillende soorten spreekuren aan.

Door de huisarts

Spreekkamer_rand

Iedere dag zijn er spreekuren van één of meerdere huisartsen. U vindt meer informatie over het maken van een afspraak onder Afspraak maken.

Er is ook iedere dag een telefonisch spreekuur. De huisarts belt u zoveel mogelijk aan het begin

van de middag. Ook voor het maken van een telefonische afspraak kunt u bellen met de assistente. Afhankelijk van het moment waarop uitslagen of gegevens door ons worden ontvangen, kan het zijn dat de assistente u een afspraak geeft voor een ander tijdstip of andere dag.

Door de assistente

Op het spreekuur van de assistente kunt u terecht voor:

 • Verlenen van eerste hulp
 • Bloeddruk meten
 • Wratten behandelen
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Suiker (glucose) meten
 • Hb-meting (bloedarmoede)
 • Urineonderzoek
 • Zwangerschapstest (niet standaard vergoed)
 • Uitstrijkjes maken voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Afnemen van SOA-kweken
 • Geven van injecties
 • Wondzorg
 • Zwachtelen van benen
 • Tapen van enkels
 • Hartfilmpje (ECG) maken
 • Een luisterend oor

Ook voor het assistentenspreekuur geldt dat er wordt gewerkt volgens afspraak.

Tevens ondersteunen verschillende assistentes de praktijkondersteuner in de zorg voor patiënten met suikerziekte/diabetes, longproblemen en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Door de praktijkondersteuner chronische ziekten

Voor de chronische zorg is in onze praktijk Maaike Breed als praktijkondersteuner werkzaam. Maaike ontfermt zich over de patiënten met suikerziekte (diabetes) en de patiënten met longziekten zoals astma en COPD. Ook heeft zij de zorg voor de patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Dit alles doet zij in samenwerking met verschillende doktersassistentes en altijd in overleg met de huisarts.

Een logisch gevolg van deze vorm van zorg is dat u de huisarts zelf voor deze aandoeningen minder vaak zult zien. Maar bij bijzonderheden of vragen kunt u altijd bij de huisarts terecht.

Door de praktijkondersteuner GGZ

Voor de psychische zorg kunt u door de huisarts binnen onze praktijk verwezen worden naar Yvonne of Maartje. Zij zijn als praktijkondersteuner GGZ werkzaam. De gesprekken met Yvonne en Maartje worden vergoed binnen de basisverzekering. Zij werkt nauw samen met de huisartsen en er is wekelijks overleg. Yvonne en Maartje kunnen u, indien nodig, voor verdere behandeling naar een andere instelling of organisatie verwijzen.

Door de praktijkondersteuner GGZ jeugd

Psychische zorg bij kinderen tot 18 jaar wordt verleend door Petra. Kinderen en hun ouders kunnen door de huisarts binnen onze praktijk verwezen worden naar haar. De gesprekken met Petra worden vergoed.

Huisbezoeken

Wanneer u niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk dat u thuis wordt bezocht door de huisarts of assistente. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor patiënten die geen tijd of vervoer hebben om naar de praktijk te komen.
De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek in uw geval noodzakelijk is. Een bezoek aan onze praktijk heeft de voorkeur, omdat de onderzoeksmogelijkheden en faciliteiten daar het best zijn.

 

Contact

Spoednummer 050-4042899
 

Huisartsenpraktijk E.J. Smelik

Dorpshuisweg 38
9617 BN HARKSTEDE
Telefoon:
050-4041215
Receptenlijn:
050-4040936
Fax:
050-4041253
Email: apotheek.harkstede@home.nl
Routebeschrijving >

Openingstijden

Huisartsenpraktijk
Iedere werkdag 8.00-17:00 uur.

Apotheek
Iedere werkdag 8.00-17:30 uur.

Onze praktijk is DEKRA gecertificeerd.

DEKRA